Vú hơn, Người trong cuộc: Bắt buộc phải đọc!

Tôi cũng đang bán cấy ghép vú và cấy ghép vú, các sản phẩm nâng ngực và bộ dụng cụ cấy ghép vú. Tôi cũng có thể giới thiệu các sản phẩm khác không có trên trang này vì tôi đã bán những sản phẩm này từ cuối những năm 90. Cấy ghép vú - Không cần cấy ghép vú. Để giúp phụ nữ có bộ ngực lớn hơn, tôi đã xuất bản một trang trên trang với các khuyến nghị của tôi về Cấy ghép vú, nơi bạn có thể chọn giữa cấy ghép vú mà tôi đã giới thiệu cho phụ nữ từ những năm 90 và những người đắt tiền hơn tôi đã khuyên dùng trong quá khứ. Tôi có cả một phần dành riêng cho cấy ghép vú (Chăm sóc cấy ghép vú - Tốt nhất cho bạn) nơi bạn có thể đọc các nhận xét về cấy ghép từ những người sử dụng cấy ghép vú có kinh nghiệm và đọc thông tin về hoạt động của cấy ghép vú tốt nhất, loại cấy ghép nào là tốt nhất và họ sẽ kéo dài bao lâu và loại bảo trì nào họ yêu cầu. Tôi cũng có một trang dành riêng cho các loại cấy ghép vú khác nhau, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin về từng loại, bao gồm cả cách chúng phù hợp và những điều cần chú ý khi bạn mua bộ cấy ghép. Tôi cũng là biên tập viên của Đánh giá cấy ghép vú mới của Tiến sĩ Boulton.

Những ý kiến mới nhất

Bust Size

Bust Size

Younes Wright

Có vẻ khá rõ ràng: Bust Size hoạt động. Dù sao, giả định được đưa ra, người ta thấy vô số trải nghi...

Bustiere

Bustiere

Younes Wright

Bạn có thể nghĩ rằng bán thân Bustiere thật. Như một nhà quan sát trung lập kết luận, sau tất cả, b...

Bellinda

Bellinda

Younes Wright

một bức tượng bán thân lớn hơn là dễ dàng đạt được nhất với Bellinda. Một loạt người dùng hài lòng ...