Dương vật dài hơn, Người trong cuộc: Bắt buộc phải đọc!

Một số bài tập dương vật và dương vật bơm

Điều đầu tiên cần hiểu về các bài tập dương vật và bơm dương vật là có rất nhiều điều cần được thực hiện để điều hòa đúng cách cho dương vật của bạn. Tôi đã liệt kê một số điều trên trang này sẽ giúp bạn làm cho dương vật của bạn phát triển. Nếu bạn có một dương vật có kích thước nhỏ, bạn có thể thực hiện một số bài tập với đối tác rất tốt cho việc đào tạo dương vật. Trong hầu hết các trường hợp, các bài tập có thể được thực hiện một mình và với một đối tác, và tôi thậm chí đã có thể sử dụng cùng một bài tập với hai người đàn ông mà tôi đi cùng. Ngoài ra còn có những điều khác bạn nên làm, vì vậy tôi đã liệt kê chúng trong danh sách này. Điều duy nhất bạn cần là một số thực phẩm để ăn!

Máy bơm dương vật là gì?

Máy bơm dương vật là một thiết bị sẽ đẩy máu ra khỏi dương vật của bạn để cho phép nó phát triển. Bạn cần một máy bơm và nó phải là một máy bơm phù hợp với bạn. Nếu bạn không có, tôi thực sự khuyên bạn nên mua một cái. Thiết bị này sẽ làm cho nó có thể phát triển dương vật của bạn đến mức bạn có thể lấy nó ra khỏi hộp mà không làm hỏng nó.

Đánh giá sản phẩm hiện tại

Maxisize

Maxisize

Younes Wright

Maxisize hiện được coi là một Maxisize bí mật thực sự, nhưng mức độ phổ biến của nó đang tăng nhanh...