பெண்கள் சக்தி: அற்புதமான முடிவுகள் சாத்தியமா? படியுங்கள்!

இந்த பக்கத்தில் பெண்ணுரிமைக்கான தயாரிப்புகளையும் மதிப்பாய்வு செய்கிறேன். பெண்மைக்காக தயாரிப்புகளை வாங்கும் சில பெண்கள், அவர்கள் உண்மையில் வாங்குவது உடலுக்கான ஒன்று என்பதை புரிந்து கொள்ளவில்லை, அல்லது எந்தெந்த தயாரிப்புகளை அணிய வேண்டும், எந்தெந்த தயாரிப்புகளை அணிய விரும்புகிறார்கள் என்பதை பெண் தீர்மானிக்க வேண்டியது மிகவும் அதிகம். ஃபெம்ஸின் சிக்கல் என்னவென்றால், அவர்கள் பெரும்பாலும் குழப்பமடைந்துள்ளனர், மேலும் அவர்கள் என்ன வாங்குகிறார்கள் என்று புரியவில்லை. உதாரணமாக, சில பெண்கள் "பெண்பால்" உடலைப் பெற விரும்புகிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் "ஃபெம்கள் பெண்பால் அல்ல" என்று நினைக்கிறார்கள். ஒரு பெண் "ஒரு உண்மையான பெண் தோற்றத்தை எப்படி உருவாக்குவது" என்று குழப்பமடையும்போது, அவள் எதை வாங்க வேண்டும் என்று அவளுக்கு தெரியாது. பல பெண்கள் கவர்ச்சியாக இருக்க விரும்புகிறார்கள், ஆனால் ஒரு பெண் உண்மையில் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்குத் தெரியாது. படிக்க நிறைய விஷயங்கள் உள்ளன, அதையெல்லாம் ஒழுங்காக வைத்திருப்பது கடினம். நான் முழுமையான மற்றும் முழுமையான மற்றும் முழுமையானதாக இருக்க முயற்சித்தேன், ஆனால் அது கடினமாக இருக்கும். பெண்கள் எதைப் படிக்க வேண்டும், அவர்களுக்கு நேரம் இருந்தால், அவர்களுக்கு உதவ சில பரிந்துரைகள் என்னிடம் உள்ளன. எனக்கு பிடித்த சிலவற்றையும், நான் பரிந்துரைக்கும் முதல் மூன்று புத்தகங்களையும் நான் பார்ப்பேன். 1) இந்த புத்தகம் பெண் உடல்: பெண் உடலியல் பற்றிய அத்தியாவசிய வழிகாட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது ஒரு சிறந்த மற்றும் முழுமையான புத்தகம்.

கடைசி சோதனைகள்

Vigorelle

Vigorelle

Younes Wright

Vigorelle மற்றும் Vigorelle பயன்பாட்டின் போது அவர்கள் பெற்ற வெற்றிகளைப் பற்றி மேலும் மேலும் Vigorel...

V-Tight Gel

V-Tight Gel

Younes Wright

V-Tight Gel அதிசயங்களைச் செய்கிறது என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். எப்படியிருந்தாலும், இந்த தயாரிப்பின் ...

Provestra

Provestra

Younes Wright

Provestra ஒரு உண்மையான ரகசிய Provestra சமீபத்தில் Provestra நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. உற்சாகமான பயனர்க...