தள்ளு அப்: அற்புதமான முடிவுகள் சாத்தியமா? படியுங்கள்!

மார்பக மாற்று மருந்துகள் மற்றும் உள்வைப்புகள், மார்பக பெருக்குதல் பொருட்கள் மற்றும் மார்பக மாற்று கருவிகளையும் விற்பனை செய்கிறேன். 90 களின் பிற்பகுதியிலிருந்து நான் விற்பனை செய்து வருவதால், இந்தப் பக்கத்தில் இல்லாத பிற தயாரிப்புகளையும் நான் பரிந்துரைக்க முடியும். மார்பக மாற்று மருந்துகள் - மார்பக மாற்று மருந்துகள் தேவையில்லை. பெரிய மார்பகங்களைக் கொண்ட பெண்களுக்கு உதவுவதற்காக, மார்பக மாற்று மருந்துகளுக்கான எனது பரிந்துரைகளுடன் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பக்கத்தை வெளியிட்டுள்ளேன், அங்கு 90 களில் இருந்து பெண்களுக்கு நான் பரிந்துரைத்து வரும் மார்பக மாற்று மருந்துகளுக்கு இடையில் நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம், மேலும் நான் பரிந்துரைத்த அதிக விலை கடந்த காலத்தில். அனுபவம் வாய்ந்த மார்பக மாற்று பயனர்களிடமிருந்து உள்வைப்புகள் குறித்த மதிப்புரைகளை நீங்கள் படிக்கக்கூடிய மார்பக மாற்று மருந்துகளுக்கு (மார்பக மாற்று பராமரிப்பு - உங்களுக்கு சிறந்தது) முழு பகுதியும் என்னிடம் உள்ளது, மேலும் மார்பக மாற்று சிகிச்சை எவ்வாறு சிறப்பாக செயல்படுகிறது, எந்த வகையான உள்வைப்புகள் சிறந்தவை , அவை எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும், அவை எந்த வகையான பராமரிப்பு தேவை. பல்வேறு வகையான மார்பக மாற்று மருந்துகளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு பக்கமும் என்னிடம் உள்ளது, அங்கு ஒவ்வொரு வகையையும் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை நீங்கள் காணலாம், அவற்றில் அவை எவ்வாறு பொருந்துகின்றன, உங்கள் உள்வைப்புகளை வாங்கும்போது என்ன கவனிக்க வேண்டும். டாக்டர் போல்டன் எழுதிய புதிய மார்பக மாற்று மதிப்பாய்வின் ஆசிரியராகவும் இருக்கிறேன்.

சமீபத்திய கருத்துகள்

Bust Size

Bust Size

Younes Wright

இது மிகவும் தெளிவாக தெரிகிறது: Bust Size வேலை செய்கிறது. எப்படியிருந்தாலும், அனுமானம் வருகிறது, தயா...

Bust-full

Bust-full

Younes Wright

மார்பக பெருக்குதலுக்கான உள் முனை சமீபத்தில் Bust-full காட்டப்பட்டுள்ளது. ஈர்க்கப்பட்ட பயனர்களின் பல...